حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی :

 امروز اسرائیل در دنیا منزوی شده است و افکار عمومی علیه این رژیم غاصب می‌باشد.


نابودی اسرائیل, آیت الله شیرازی نظرات ()